Przebudowa drogi w Łowiczku

W dniu 09.09.2021r. został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160745C Łowiczek- Łowiczek w miejscowości Łowiczek o długości 610,00 m.

Wykonawcą prac wyłowionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt przebudowy wyniósł 282 503,20 zł.

Zadanie zostało współfinansowane przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Pomoc w formie dotacji wstępnie z umowy wynosi 99 771,24 zł.


 

  • Łowiczek
  • Łowiczek1
  • tablica

« wstecz