XXXI sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 17 września (piątek) 2021 roku o godzinie 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

Porządek XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXX/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku.

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok.

     a. dyskusja,

     b. podjęcie uchwały.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz