Gmina Bądkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko- Pomorskim na wykonanie zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,610 km, w obrębie geodezyjnym: Łowiczek cz. dz. nr 55.
Wysokość dofinansowania wynosi 109 800,00 zł.

« wstecz