Gmina to nie tylko urzędnicy i praca biurowa. Dla mieszkańców często ważniejszym zagadnieniem od spraw administracyjnych, jest popsuty chodnik, ubytek w jezdni, wykoszone skwery. Wychodząc naprzeciwko tym oczekiwaniom Urząd Gminy już kolejny rok zatrudnia w sezonie pracowników w ramach robót interwencyjnych. Dzięki temu możliwa jest realizacja drobnych ale bardzo ważnych z punktu widzenia mieszkańców zadań przy niewielkim angażowaniu środków finansowych Gminy.  Obecnie w tej formie Urząd zatrudnia 5 osób, dwie Panie i trzech Panów. Oprócz niejako etatowych prac porządkowych i utrzymania terenów zielonych, dzięki pracownikom interwencyjnym w tym roku został już wykonany remont i odnowa budynku gospodarczego przy Klubie Dziecięcym a obecnie trwa gruntowna naprawa  zdegradowanego chodnika prowadzącego do cmentarza w Bądkowie. W latach ubiegłych pracownicy odnawiali świetlice wiejskie, dokonywali remontów w remizach, montowali wiatę gospodarczą przy Urzędzie Gminy, naprawiali przeciekające dachy na budynkach mienia komunalnego i wiele podobnych prac. Mamy nadzieję, że ich praca jest doceniana a oni sami będą  cieszyli się szacunkiem mieszkańców. 

  • 198281671_946040272639450_1761571911282394372_n
  • 196262680_486200249349137_4731216350252732835_n
  • 201409953_329964505372695_6572581634402197375_n
  • 198713890_111520351065060_1922809504642910728_n
  • 201593019_340872984259387_892211682895711200_n
  • 200708523_1727911547388818_4534224762632691841_n
  • 196824696_919420608630708_6139668579377954550_n
  • 201156065_2976613142621279_621867267124379045_n

« wstecz