Remont drogi Łówkowice- Kalinowiec

W dniu 27 maja 2021 roku został odebrany i przekazany do eksploatacji wyremontowany odcinek drogi gminnej nr 160722 C Łówkowice – Kalinowiec w miejscowości Łówkowice o długości 1,3 km.

Wykonawcą prac wyłonionym w procedurze przetargowej było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe sp. z o.o., Olsza 3, 88- 300 Mogilno. Koszt remontu wyniósł blisko 309 150, 00 zł.

 Mamy nadzieję, że oprócz swojej najważniejszej funkcji czyli codziennej komunikacji, wyremontowana droga będzie również służyła mieszkańcom do celów rekreacyjnych np. wycieczkom rowerowym, spacerom.

  • Zdjęcie

« wstecz