Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Opiekun dziecięcy w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie

Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn.:
„Otwarcie Klubu Dziecięcego szansą powrotu rodzica na rynek pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych (karmienie, mycie, przewijanie, itp.),
 • współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego,
 • poszanowanie różnorodności podopiecznych,
 • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 • budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki
  w placówce,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w placówce,
 • współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu i regulaminu wewnętrznego Klubu Dziecięcego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dzieci w placówce,
 • przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno – opiekuńczych,
 • pobudzanie dzieci do aktywności i wszechstronnego rozwoju.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa...

(więcej informacji na stronie https://www.bip.badkowo.ug.gov.pl/25,oferty-pracy)

 

« wstecz