Wręczenie voucherów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 30 kwietnia Gmina Bądkowo była gospodarzem wręczenia symbolicznych voucherów w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż pieniądze w ramach tego funduszu są już na kontach poszczególnych samorządów. W tym rozdaniu Gminie Bądkowo udało się pozyskać okrągły milion złotych na dwa zamierzenia.

Za kwotę 500.000,00zł zostaną zmodernizowane trybuny na stadionie gminnym. Jest to obiekt służący nie tylko prowadzeniu rozgrywek ligowych naszego lokalnego klubu piłkarskiego PIAST, ale również jest areną imprez plenerowych, festynów oraz naszego sztandarowego, lokalnego święta czyli dożynek gminnych. Trybuna mimo solidności swojej konstrukcji wymaga gruntownej przebudowy oraz unowocześnienia. Planowana jest również wymiana przynajmniej części ogrodzenia stadionu.

Drugą inwestycją jest termomodernizacja wraz z wymianą poszycia dachowego na Gminnym Ośrodku Kultury. Na to zamierzenie dysponujemy również kwotą 500.000,00zł. Obiekt GOKu jest wizytówką miejscowości Bądkowo dla osób wjeżdżających od strony Włocławka oraz opuszczających naszą „stołeczną” miejscowość,  warto aby tej wizytówce nadać nieco więcej blasku. Wymiana dachu oraz elewacji powinna pozwolić osiągnąć ten efekt. Oczywiście dzięki tym pracom zwiększona zostanie również efektywność energetyczna budynku i poprawa jego stanu technicznego.     

Przekazania promes dokonał Senator RP, wywodzący się z naszej gminy, Pan Józef Łyczak, który był bardzo zaangażowany w działania na rzecz przyznania samorządom z terenu powiatu aleksandrowskiego wsparcia finansowego ze strony rządu.

Chcemy w tym miejscu podziękować Panu Senatorowi za jego pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wierzymy, że owoce tej pracy w postaci zrealizowanych przez nas inwestycji będą najlepszym dowodem, że nie była to praca syzyfowa.

  • DSC_4128
  • DSC_4132
  • DSC_4134
  • DSC_4136
  • DSC_4137

« wstecz