• logo

Wójt Gminy Bądkowo zaprasza do wyrażenia opinii i uwag do projektu „Raportu diagnostycznego partnerstwa Związek Gmin Ziemi Kujawskiej”

     Partnerstwo Związek Gmin Ziemi Kujawskiej tworzą samorządy:  miasto Aleksandrów Kujawski, gmina Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek, miasto Nieszawa, gmina Bądkowo, gmina Koneck, gmina Raciążek, gmina Zakrzewo, gmina Waganiec.

     W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu został przygotowany raport diagnostyczny, który prezentuje syntetyczną diagnozę społeczno-gospodarczą i środowiskowo-przestrzenną obszaru Partnerstwa. Diagnoza ta będzie podstawą do sporządzenia strategii terytorialnej obszaru na lata 2021-2030.

     Diagnoza wykorzystuje podstawowe dane statystyczne, dane i opracowania gminne, badania społeczne i porusza wybrane, najważniejsze dla rozwoju obszaru Partnerstwa zagadnienia a każdy rozdział kończy się wnioskami.  

Zapraszamy mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i zgłoszenia uwag do „Raportu diagnostycznego partnerstwa Związek Gmin Ziemi Kujawskiej” .

   W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców obszaru Partnerstwa, konsultacje projektu Raportu diagnostycznego odbywać się będą drogą elektroniczną. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać w terminie do dnia 28.04.2021 r., za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Raport diagnostyczny:

Formularz konsultacyjny:

https://forms.office.com/r/0E12cS5JDi

« wstecz