XXII sesja Rady Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Bądkowo, która odbędzie się w dniu 20 listopada (piątek) 2020 roku o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.

Porządek XXII  sesji Rady Gminy Bądkowo:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bądkowo z dnia 13 października 2020 roku.
 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2021 rok
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie za rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za opiekę nad dziećmi oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Chatka Puchatka” w Bądkowie.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żabieniec
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Bądkowo.

 

 

 

« wstecz