Gminny Ośrodek Kultury

ul. Włocławska 30
87-704 Bądkowo
tel. (054) 272 40 05
gokbadkowo@o2.pl

Dyrektor:
Elżbieta Madajczyk

 

     Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie został  wybudowany  w 1952 roku. Był to pierwszy w Polsce Wiejski Dom Kultury - podobno jeden z trzech tego typu w województwie kujawsko-pomorskim. W budynku ośrodka mieściła się biblioteka oraz duża sala widowiskowa z przylegającą do niej garderobą. W holu znajdowała się kawiarnia, a pomieszczenia na poddaszu zajmowane były przez lokatorów. Dawniej, gdy nie było telewizji ani komputerów, spotkania oraz  imprezy w bądkowskim Domu Kultury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Głównym zadaniem  GOK-u było udostępnienie miejsca dla mieszkańców na różnego rodzaju imprezy. Mogli oni się tam zgromadzić, aby przejrzeć prasę, oglądać występy teatralne lub brać udział w zabawach ludowych. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  powstał pierwszy  zespół  folklorystyczny.  Były  także organizowane kółka zainteresowań: teatralne, taneczne oraz fotograficzne dla dzieci i młodzieży. W pomieszczeniach piwnicznych znajdowała się ciemnia fotograficzna, gdzie wywoływano zdjęcia. Młodzież  uczestnicząca w  zajęciach prezentowała swoje umiejętności  w innych, pobliskich domach kultury. Po pewnym czasie w sali widowiskowej urządzono  stałe kino, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Aby wzbudzić wśród mieszkańców zapał do życia kulturalno-oświatowego organizowane były akademie, kursy dla miejscowych gospodyń, wystawy oraz stworzono zespoły taneczne  i czytelnicze.  Niestety, do naszych czasów nie zachowały się pierwsze kroniki, w których można by znaleźć mnóstwo ciekawych informacji. Najstarsze kroniki GOK pochodzą dopiero od 1978 roku. Można się z nich dowiedzieć, że w tamtych czasach do tak małej miejscowości, przyjeżdżali goście z Torunia, Łodzi, Radomska, Warszawy, Gdańska, Katowic, a nawet z Czechosłowacji i ówczesnego Związku Radzieckiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dansingi, jubileusze, wystawy, koncerty oraz imprezy z okazji: Wolnej Soboty, Święta Pieczonego Ziemniaka, Sylwestra, czy Choinki Noworocznej. Hucznie obchodzono także święta narodowe. Ważnym wydarzeniem w Bądkowie był IV Wojewódzki Przegląd Kapel Weselnych, który odbył się dnia 1 kwietnia 1979 roku. Pierwsze zdjęcia w kronikach pochodzą właśnie z tej imprezy. Dnia 12 lutego 1980 roku Wiejski Dom Kultury gościł  Grecki Zespół Estradowy „Kwiaty Akropolu” ze wspaniałą solistką Eleni na czele. W latach osiemdziesiątych przy Wiejskim  Ośrodku Kultury zaczęła działać Kapela Ludowa, zespół rytmiczny, Zespół Artystyczny (taneczny), a od 1987roku Ognisko Muzyczne, które istnieje  do dziś i kieruje nim ta sama osoba. W latach dziewięćdziesiątych Wiejski Dom Kultury został przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury. W tym czasie  GOK był bardzo popularny. Działo się to za sprawą świetnie prowadzonych dyskotek. Były one bardzo liczne, uczestniczyło w nich nawet do 1000 osób. Po ok. dziesięciu latach świetności dyskotek, miłośnikom  tańca znudziło się to samo miejsce i stopniowo zaczęto szukać atrakcyjniejszych klubów.  Jednakże po 2000 roku wraz ze zmianą dyrektora GOK, zmieniła  się również działalność na bardziej „kulturalną”. Ponownie utworzono koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, tj .: plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, modelarnię, aerobik dla pań. Powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Klub Seniora, Zespół Wokalny, świetlica dla dzieci. W tym czasie zmienił się także wygląd wewnętrzny GOK. Po kapitalnym  remoncie( wymiana okien w całym budynku, centralnego ogrzewania i  oświetlenia,  założenie nowych płytek w sali widowiskowej i holu, przebudowa toalet ) zostały zakupione instrumenty muzyczne, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, nowe krzesła i stoły, rolety w okna oraz kotary na scenie. Odnowiono także elewację zewnętrzną budynku.

     Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych Dziecięcych i Młodzieżowych, Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Najpiękniejsze strofy poezji dziecięcej”, Gminnego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej a także Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego - imprezy te odbywają się cyklicznie od wielu lat, od ubiegłego roku do kalendarza  cyklicznych imprez wpisał się Przegląd Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów.

     Na początku stycznia każdego roku jest organizowany koncert WOŚP, podczas którego zbierane są pieniądze do puszek z licytacji gadżetów, loterii fantowych, ciast pieczonych przez panie z KGW, żurku kujawskiego, kawy i herbaty. Jednak WOŚP to nie tylko zbiórka pieniędzy. W tym dniu dzieci i młodzież zrzeszona przy GOK, zespół „ Czerwone Róże”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a także dzieci i młodzież ze szkoły i gimnazjum w Bądkowie prezentują swoje umiejętności taneczne, wokalne i teatralne. W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka jest organizowane zawsze spotkanie przy ciastku i herbacie (kawie). Dzieci z kółka teatralnego przygotowują program artystyczny oraz upominki dla gości.

      Z okazji Dnia Dziecka odbywa się każdego roku festyn na placu przed budynkiem GOK, który przyciąga całe rodziny. Impreza ta jest od kilku lat organizowana przy współpracy lokalnych sponsorów, dzięki którym dzieci mogą korzystać bez ograniczeń z wesołego miasteczka, a także zjeść kiełbaskę z grilla. GOK jest również współorganizatorem Dożynek Gminnych, które rokrocznie odbywają się na stadionie sportowym w Bądkowie i skupiają bardzo wielu miłośników zabawy w plenerze.
Organizowane są także majówki (zawsze podczas długiego majowego weekendu) oraz zabawa odpustowa, które są bardzo popularne wśród mieszkańców naszej gminy. W GOK istnieje świetlica dla dzieci, w ramach działalności której  odbywają się zajęcia pozalekcyjne, min. taneczne- taniec współczesny, i teatralne, kółko plastyczne  „Tęcza", zajęcia dla maluszków (3-6 latków), a także  tenis stołowy.
Młodzież pragnąca rozwijać swoje umiejętności muzyczne uczęszcza na zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, które odbywają się pod kierunkiem profesjonalnego instruktora.
Dla dzieci i młodzieży, która ceni sobie sumienność i dokładność, a także chce poznać podstawowe zasady  fizyki proponujemy zajęcia w modelarni.

    Dla pań odbywają się zajęcia z aerobiku dwa razy w tygodniu.
Podczas wakacji oraz ferii zimowych organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, w trakcie których  odbywają się różnorakie gry i zabawy ruchowe na powietrzu, konkursy, zajęcia świetlicowe, a także wyjazdy do  ciekawych miejsc w Polsce.
Jednakże nie adresujemy wyłącznie swoich propozycji kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Tutaj od 2007roku funkcjonuje zespół „ Czerwone Róże”, który może spełniać się wokalnie prezentując swoje umiejętności na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez GOK,  a także podczas wyjazdów na zaproszenia do innych miejscowości.
Od wielu lat GOK współpracuje z Gminną Radą Kół Gospodyń Wiejskich, która wszystkie pokazy żywieniowe, konkursy kulinarne, a także wystawy stołów wigilijnych i wielkanocnych organizuje w miejscowym domu kultury.
Przy GOK istnieje Klub Seniora „Stokrotka”, który organizuje w swoim gronie imprezy okolicznościowe tj.: Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Powitanie Lata, Andrzejki i inne.
Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie jest otwarty dla każdego, jak również na wszelkie propozycje, inicjatywy kreatywnego myślenia.