• IMG_0290

Życie mieszkańców Bądkowa opisane we „Wspomnieniach” Jadwigi Barthel de Weydenthal.

    17 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie miała miejsce uroczystość podsumowania  XIII edycji konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Jego organizatorem jest Fundacja na rzecz  Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Konkurs został objęty patronatem Polskiego Komitetu  do spraw UNESCO oraz Witryny Wiejskiej i Kultury Ludowej.  Jury konkursowe w kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) nagrodę główną, przyznało Panu Józefowi Nowakowskiemu za pracę pt. ,,Wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal”.  Zdaniem dr Andrzeja Hałasiewicza, praca tworzy w całości interesującą mozaikę obrazów z przeszłości Polski widzianych oczyma wrażliwej osoby. Autor jest bardzo ciekawym człowiekiem, niezwykle aktywnym działaczem społecznym i oświatowym. Z całą pewnością już sama jego postawa zasługuje na uznanie. Gdyby nie Pan Nowakowski wspomnienia Jadwigi Barthel de Weydenthal pozostałyby w rodzinnych archiwach. Ale jak podkreślano podczas uroczystości największą nagrodą jest to, że Wspomnienia wydane przez Wydawnictwo Naukowe Scholar trafią do księgarń w całym kraju, (również księgarni wysyłkowej Wydawnictwa)  dzięki czemu piękne życie i patriotyczne czyny bądkowianki Jadwigi Barthel  w drodze do Niepodległej – damy Virtuti Militari, nagrodzonej trzykrotnie Krzyżem Walecznych i matki chrzestnej Ms „Batory” zostaną uchronione od zapomnienia. Co godne szczególnej uwagi i podkreślenia, na kartach Jej wspomnień odnajdziemy dawno już zapomniane zwyczaje i obrzędy towarzyszące mieszkańcom  Bądkowa i Padniewa  (skąd pochodziła Jej rodzina) w ich codziennych zajęciach  oraz podczas kościelnych, towarzyskich czy ludowych  świąt i uroczystości, wpisanych  w ważne lokalne i ogólnopolskie wydarzenia z naszych dziejów, takich jak powstania i dwie wojny światowe oraz bolesnych skutków przemian ustrojowych. Ogromne wrażenia robi  kilkadziesiąt  tekstów przyśpiewek, wierszy i pieśni religijnych zapamiętanych  przez Jadwigę w dzieciństwie (co podkreślano podczas uroczystości w Warszawie). Była uważną obserwatorką ludzi oraz  ich  postaw i zachowań, zarówno tych błahych, codziennych, jak również tych ważnych, których opisy i komentarze  odnajdziemy w jej opisach, a także ich ocenę, co czyni jej wspomnienia dokumentem osobistym i niezwykłym.

« wstecz