O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJTA GMINY BĄDKOWO

z dnia 21  listopada 2022r.

w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Kwiatkowo

         Na podstawie UCHWAŁY NR XLI/295/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 18 listopada  2022 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Kwiatkowo, Wójt Gminy Bądkowo podaje do publicznej wiadomości termin zebrania wiejskiego:

 

Sołectwo

Data

Godzina

 

Miejsce zebrania

Kwiatkowo

29.11.2022r.

12:00

 

Świetlica wiejska Kwiatkowo

 

Wójt Gminy Bądkowo

Ryszard Stępkowski

« wstecz