Kolejny odcinek drogi gminnej oddany do użytku

W dniu 26 lipca został odebrany i przekazany do eksploatowania kolejny odcinek drogi gminnej   wewnętrznej działka nr 53, 61 w miejscowości Kryńsk o długości 0,765 km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu był Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński z Mogilna. Należy zaznaczyć, że Gmina Bądkowo wystąpiła z wnioskiem do  Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kryńsku. Nawierzchnia bitumiczna zrealizowana została dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej łącznej grubości 6cm , wykonanej od podstaw tj. na istniejącej podbudowie. Przedmiotowa dotacja ma charakter zwrotu części poniesionych kosztów, dlatego najpierw inwestycja musiała być finansowana w całości ze środków budżetowych gminy w kwocie 425 846,64 zł. Kwotę jaką uzyskała gmina z racji przedmiotowego partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim wynosi 137 700,00 zł.

  • DSC_5612
  • DSC_5613
  • DSC_5623

« wstecz