Za rok będziemy świętować 800 lecie dziejów Bądkowa.

W przyszłym roku przypada 800 lecie dziejów Bądkowa. W 1222 r. po raz pierwszy w dokumentach pojawił się bliżej nam nieznany Bandk – czyli Bądek, Będzimir. To od Bądka pochodzi nazwa naszej wsi. Dla uświetnienia tej pięknej rocznicy od kilkunastu lat pracuję nad monografią, podobną do tej o dziejach Łowiczka, która kilka dni temu trafiła do rąk czytelników. Moim marzeniem jest, aby w monografii o dziejach Bądkowa jako niewielkiej kujawskiej wsi, ale również gminie i parafii znalazło się jak najwięcej dokumentów i fotografii, które o tych dziejach i mieszkańcach, którzy je swym życiem, pracą i walką przez osiem wieków pisali powiedzą dużo więcej, niż słowa o tym mówiące. Ta piękna rocznica przypada dopiero za rok i jest jeszcze sporo czasu, aby w wolnej chwili przejrzeć rodzinne
albumy ze zdjęciami, zajrzeć na strychy do babcinych kuferków i do szuflad z rodzinnymi pamiątkami, w których zachowała się zapomniana przeszłość naszych lokalnych dziejów – i mam na myśli nie tylko dzieje samego Bądkowa, ale również wszystkich gminnych wsi oraz bądkowskiego kościoła i parafii. Zwracam się z serdeczną prośbą do obecnych i dawnych mieszkańców naszej małej Ojczyzny o pomoc i udostępnienie odnalezionych dokumentów i fotografii aby nie tylko wzbogaciły powstającą książkę, ale również uchroniły od zapomnienia dla przyszłych pokoleń ludzi, miejsca i wydarzenia na tych dokumentach utrwalone. Te rodzinne pamiątki można użyczyć mi osobiście do skopiowania, przesłać listownie (ul. Wojska Polskiego 44) lub elektronicznie na adres: jozef_nowakowski@o2.pl. Oczywiście udostępnione materiały zostaną podpisane nazwiskiem ofiarodawcy.

Józef Nowakowski

« wstecz