XXVII sesja RADY GMINY BĄDKOWO

Na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm) oraz art. 32 ust. 4 Statutu Gminy Bądkowo (Dz. Urzędowy  Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 4 z dnia 16.01.2004 r. z poźn. zm.)  zwołuję XXVII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia (czwartek) 2021r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie.

Porządek XXVII sesji:

  1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Toporzyszczewo Stare na lata 2021-2024.
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy Bądkowo.

« wstecz