Start arrow Artykuły arrow Urząd Gminy arrow Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo
Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo PDF Drukuj
środa, 10 październik 2018
    Na podstawie art. 20 ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XXXII sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się 16 października (wtorek) 2018 roku o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodku Kultury w Bądkowie. 

Porządek XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo:
Porządek XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo:
1.Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo  i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie protokołu sesji nr XXXI/2018.
3.Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali Stypendia Wójta Gminy Bądkowo.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Bądkowo w okresie między sesjami.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
6.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2018 rok
 a) dyskusja,
 b) podjęcie uchwały.
7.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bądkowo.
 a) dyskusja,
 b) podjęcie uchwały.
8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo
 a) dyskusja,
 b) podjęcie uchwały.
9.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
 a) dyskusja,
 b) podjęcie uchwały.
10.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bądkowo
 a)dyskusja,
 b)podjęcie uchwały
11.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXI/183/2018 w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bądkowo
 a)dyskusja,
 b)Podjęcie uchwały.
12.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
 a)dyskusja,
 b)podjęcie uchwały.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Uroczyste podziękowanie radnym i Wójtowi Gminy Bądkowo kadencji 2014-2018.
16.Zakończenie XXXII sesji Rady Gminy Bądkowo.
< Poprzedni   Następny >
Imieniny
15 Grudnia 2018
Sobota
Imieniny obchodzą:
Celina, Fortunata,
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Krystiana, Nina,
Walerian, Waleriana,
Wolimir
Do końca roku zostało 17 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1170
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4507477
Gościmy
Aktualnie jest 127 gości online