Start
Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Bądkowo
środa, 19 październik 2016
    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Bądkowo zwołuje XVI sesję RADY GMINY BĄDKOWO, która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 10:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie.
Czytaj całość...
Nadzwyczajne liczenie dzików
środa, 19 październik 2016
    W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25  października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.
    Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.
    Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.
    W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.
    Leśnicy proszą - w miarę możliwości - o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu. WCZK
Ostatnia aktualizacja ( środa, 19 październik 2016 )
UWAGA !!! ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
wtorek, 18 październik 2016
     Urząd Gminy w Bądkowie informuje, że w dniu 22 października 2016r. (sobota) od godziny 9:00 do 14:00 na placu przy Urzędzie Gminy w Bądkowie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Podczas zbiórki odbierany będzie zużyty sprzęt RTV i AGD (lodówki, telewizory, pralki, komputery, żelazka, czajniki elektryczne), odpady wielkogabarytowe (meble, tapczany, sofy, fotele, szafy, komody, stoły, krzesła, dywany), zużyte akumulatory oraz opony pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych.
     Przypominamy, że w Urzędzie cały czas prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i przeterminowanych leków. Odpady zbierane są do specjalnych pojemników ustawionych w Urzędzie Gminy w Bądkowie. (JW)
Inicjatywa współpracy z ZDW
poniedziałek, 17 październik 2016
    Infrastruktura drogowa jest jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych naszego samorządu. W przypadku dróg gminnych ciężar ich utrzymywania i modernizacji pozostaje w gestii Gminy, jednak kompleksową sieć komunikacyjną na naszym terenie stanowią nie tylko drogi lokalne ale również drogi powiatowe oraz dwie drogi wojewódzkie Nr 301 i Nr 252, pozostające odpowiednio w administrowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich.
    Formalnie Gmina nie jest zobligowana do uczestnictwa i partycypacji w kosztach inwestycyjnych na drogach wyższego szczebla, jednak z uwagi na interes społeczny naszych mieszkańców staramy się wychodzić z inicjatywami do zarządców tych dróg w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa uczestników ruchu. Jedną z takich inicjatyw jest wystosowane przez Gminę pismo do zarządcy drogi wojewódzkiej 301, która stanowi jedną z głównych ulic miejscowości Bądkowo. (ul. Wojska Polskiego). Pomimo dużych obciążeń związanych z utrzymaniem i modernizacją sieci dróg gminnych, padła z naszej strony również deklaracja partycypacji w kosztach ewentualnej modernizacji tego odcinka drogi wojewódzkiej.
    Mamy nadzieję, że uda nam się wpłynąć na uwzględnienie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w swoich planach tej ważnej dla nas inwestycji.
    W załączeniu podajemy do wiadomości wszystkim zainteresowanym treść wystosowanego przez nas pisma w przedmiotowej sprawie.  (JM)
icon Pismo.pdf
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 17 październik 2016 )
Pomoc klęskowa w 2016 roku
czwartek, 06 październik 2016
      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił termin składania wniosków o tę pomoc.
     Producenci rolni, będą mogli od 17 do 31 października br. składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie udostępniony na stronie internetowej Agencji.
    Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2016 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.

Stawki pomocy wynoszą:
  • 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
  • 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.
Pomoc będzie udzielana:
  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej albo
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
     Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.
     Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. (źródło ARiMR)
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 06 październik 2016 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
26 Października 2016
Środa
Imieniny obchodzą:
Dymitriusz, Ewaryst,
Eweryst, Lucyna,
Ludmiła, Lutosław,
Łucjan
Do końca roku zostało 67 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 8
Newsy: 911
Odnośniki: 101
odwiedzających: 2588092
Gościmy
Aktualnie jest 44 gości online