Start
Nowe targowisko
piątek, 20 lipiec 2018
   W dniu 26 czerwca 2018r. został dokonany odbiór inwestorski przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zakres prac obejmował m.in.:
 - budowę wiaty targowej o wym. 9,00m x 18,00m wraz z montażem stołów handlowych,
 - budowę 2 toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 11,30m2,
 - wyznaczenie niezadaszanych miejsc handlowych wyposażonych w stoły,
 - położenie na placu targowym nowej nawierzchni asfaltowej,
 - wydzielenie oraz oznakowanie miejsc dla pojazdów.
    Generalnym wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Piekarski z Lubania. Koszt inwestycji wyniósł 357.930,00zł.
Inwestycja realizowana została przy udziale środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
     W dniu 16 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie  budowy i przebudowy targowisk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W gronie 15 wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania znalazło się targowisko w Bądkowie. Kwota dofinansowania projektu ze środków UE (wynosi 202.624,00zł). Obecnie trwa procedura weryfikacyjna wykonanego zadania ponieważ dofinansowanie ma charakter zwrotu części poniesionych kosztów w wyżej wymienionej kwocie.
     Naszym zdaniem nowe targowisko to dobra inwestycja służąca zarówno producentom jak i konsumentom, ponieważ  zostały stworzone odpowiednie warunki w których mieszkańcy mogą nabyć świeże produkty bezpośrednio u naszych lokalnych wytwórców. Nie bez znaczenia jest również budowa sanitariatów, które zastąpiły prowizoryczną kabinę typu „ToyToy”, która jest raczej dobrym rozwiązaniem na placach budowy czy przy obsłudze imprez masowych, jednak z pewnością nie powinna pełnić funkcji toalety publicznej.
    Modernizacja, a właściwie budowa nowego targowiska w Bądkowie jest przykładem innowacji inwestycyjnych w naszej Gminie. Pomimo wciąż dużych potrzeb w zakresie inwestycji drogowych, nasz samorząd stara się wychodzić poza pewne szablony. Ostatnią dużą inwestycją tego typu była budowa boiska wielofunkcyjnego. Należy podkreślić, że realizacja tego typu zamierzeń odbywa się zawsze przy udziale środków zewnętrznych, tak aby możliwie jak najmniej obciążały one budżet gminy. 
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 20 lipiec 2018 )
UWAGA! PROGRAM DOBRY START 300 DLA UCZNIA
piątek, 20 lipiec 2018
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Komu świadczenie nie przysługuje?
300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. zerówka w szkole lub przedszkolu oraz dla osób rozpoczynających rok szkolny w szkole policealnej oraz w szkole dla dorosłych.

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 20 lipiec 2018 )
Remont ulic w Bądkowie
czwartek, 19 lipiec 2018
    W dniu 11 lipca 2018 roku został odebrany do użytkowania kolejny odcinek drogi. Inwestycja obejmowała remont ulicy Słowackiego o długości 184,15m, która znajduje się w centrum Bądkowa. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś. Wartość inwestycji wyniosła 63 322 zł. Nowo wyremontowana ulica łączy się z Targowiskiem „Mój Rynek”.  
    Natomiast w dniu 18 czerwca 2018 roku została odebrana ulica Piekarska o długości 327,42m. Odcinek ten remontowany był przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Koszt inwestycji wyniósł 104 738 zł. Ulica Piekarska łączy się z drogą wojewódzką nr 252 Włocławek - Inowrocław. Należy wspomnieć, że przy tej ulicy znajduję się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Szczegóły techniczne można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. MSz
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 19 lipiec 2018 )
Prawie 44 tys. zł dotacji na zakup sprzętu dla OSP
środa, 18 lipiec 2018
     28 czerwca w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance Wójt Gminy Bądkowo Ryszard Stępkowski i Skarbnik Gminy Aleksandra Hofman podpisali umowę na dotację, którą pozyskała Gmina Bądkowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na sfinansowanie wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
     Całkowity koszt projektu to 43 772,90 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 99 % to kwota 43 335,18 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zaś wkład własny Gminy to tylko 1 % - 437,72 zł. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. defibrylator, trzy zestawy ratownictwa medycznego R1, agregat prądotwórczy, piła ratownicza do szyb klejonych, przenośny zestaw oświetleniowy, bosak dielektryczny i inny sprzęt. Sprzęt zostanie podzielony na jednostki OSP z naszej gminy wedle zgłoszonego już zapotrzebowania. Zakup nowoczesnego sprzętu do ratownictwa pozwoli zwiększyć gotowość operacyjną gminnych jednostek OSP oraz podwyższyć profesjonalną ochronę naszego regionu, co w efekcie spowoduje, że mieszkańcy Gminy Bądkowo oraz okolicznych miejscowości będą mogli czuć się jeszcze bardziej bezpieczni, wiedząc, że sprzęt używany do ratowania ich życia będzie najwyższej jakości. AP.
Ostatnia aktualizacja ( środa, 18 lipiec 2018 )
Kolejny odcinek nowej drogi asfaltowej
środa, 27 czerwiec 2018
    W dniu 18 czerwca  został odebrany i przekazany do użytkowania kolejny odcinek nowej drogi asfaltowej na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmowała drogę nr 160731C w miejscowości Sinki o długości 0,860km. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. Wartość inwestycji wyniosła 354 957,09 zł. Nowy odcinek wybudowanej drogi łączy się z drogą powiatową nr 2612.
    Obecnie trwają kolejne inwestycje drogowe w miejscowości Łowiczek-Tomaszewo, Kwiatkowo, Kaniewo-Łowiczek, Wójtówka oraz Toporzyszczewo. Będziemy informować na bieżąco o zakończonych inwestycjach.  MSz.
Ostatnia aktualizacja ( środa, 27 czerwiec 2018 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
23 Października 2018
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1140
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4306669
Gościmy
Aktualnie jest 92 gości online