Start
Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Bądkowie
wtorek, 29 maj 2018
   W dniu 27.05.2018r. na stadionie sportowym w Bądkowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Aleksandrowie Kujawskim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Gospodarzem imprezy była Gmina Bądkowo.
   W zawodach wzięły udział trzy drużyny młodzieżowe: jedna z OSP Sędzin oraz dwie drużyny startujące gościnnie w zawodach z odległej Woli Wapowskiej; trzy kobiece drużyny reprezentujące OSP Kujawka, OSP Żabieniec, OSP Straszewo oraz cztery drużyny męskie reprezentujące OSP Wysocin, OSP Żabieniec, OSP Kujawka, OSP Straszewo. Tradycyjnie druhowie przybyli na stadion w szyku kolumny defiladowej prowadzonej przez komendanta gminnego dh Krzysztofa Biernackiego przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bądkowa. Ceremonię otwarcia zawodów rozpoczęto od złożenia meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP dh Piotrowi Marciniakowi. Po dokonaniu przeglądu jednostek oraz powitaniu strażaków, orkiestra odegrała hymn strażacki „Rycerze Floriana”.
   Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe tzw. „bojówka”. Dodatkowo pokazowo przeprowadzona została  konkurencja oceniana indywidualnie tj. musztra.
   W skład komisji sędziowskiej wchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim. Sędzią głównym zawodów był bryg. Andrzej Mucha.
Decyzją komisji sędziowskiej pierwsze miejsce w indywidualnej konkurencji musztra zajęła w grupie „C” (kobiety) drużyna z OSP Kujawka oraz w kategorii „A” (mężczyźni) ex aequo drużyna z OSP Żabieniec i OSP Kujawka.
   W sztafecie klasyfikacja w grupie „C” wyglądała następująco: pierwsze miejsce OSP Kujawka, drugie OSP Żabieniec, trzecie OSP Straszewo, natomiast w kategorii „A” pierwsze miejsce OSP Straszewo, drugie OSP Wysocin, trzecie OSP Kujawka. W konkurencji ćwiczenie bojowe w grupie „C’ pierwsze miejsce OSP Żabieniec, drugie OSP Kujawka, trzecie OSP Straszewo, w grupie „A” OSP Straszewo, OSP Wysocin, OSP Kujawka. W klasyfikacji generalnej w grupie „C” pierwsze miejsce zajęła żeńska drużyna z OSP Żabieniec, drugie OSP Kujawka, trzecie OSP Straszewo. W grupie „A” pierwsze miejsce zajęła drużyna męska z OSP Straszewo, drugie z OSP Wysocin, trzecie z OSP Kujawka.
   Na zakończenie zawodów drużynom, które zajęły miejsca na podium w grupie „A” oraz z grupy „C”, a także młodzieżowym drużynom pożarniczym zostały wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczenia nagród dokonał dh Piotr Marciniak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Aleksandrowie Kujawskim, st. bryg. Rafał Wesołek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz Ryszard Stępkowski – Wójt Gminy Bądkowo.
   Rozgrywanie zawodów sportowo-pożarniczych ma na celu sprawdzenie przygotowania kondycyjnego oraz zaangażowania druhów OSP z poszczególnych jednostek, co przekłada się także na skuteczność sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zawody pożarnicze, to nie tylko sportowa rywalizacja i dobra zabawa strażaków uczestniczących w zawodach, ale przede wszystkim okazja do prezentacji swoich umiejętności widzom, którzy dzięki sprzyjającej pogodzie licznie przybyli na stadion. Na wszystkich czekała pyszna darmowa grochówka przygotowana przez druhów z OSP Straszewo oraz kiełbaski z grilla przygotowane przez OSP Łowiczek. Kierujemy szczególne słowa podziękowania dla wszystkich druhen i druhów zaangażowanych w profesjonalne przygotowanie zawodów.
   Wszystkim druhnom i druhom startującym w tegorocznych zawodach gratulujemy osiągniętych wyników i dziękujemy za wspaniałe współzawodnictwo i dostarczone emocje. A.P.
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 29 maj 2018 )
Nowa nawierzchnia drogi gminnej w Kolonii Łowiczek
wtorek, 29 maj 2018
    W dniu 11.05.2018 został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi gminnej. Wybudowany został 400m ciąg drogi asfaltowej nr 160728C w miejscowości Kolonia Łowiczek.  Wykonawca wyłonionym w przetargu zostało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś.  Koszt inwestycji wyniósł 155 677 zł brutto. Nowy odcinek drogi łączy się z drogą powiatową Koneck - Jaranowo nr 2619C, a także z drogą gminną Łowiczek-Bądkowo 160701C. Wszystkie informację na temat nowej inwestycji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bądkowo. MSz
Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 29 maj 2018 )
Dzień Samorządowca
piątek, 25 maj 2018

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 25 maj 2018 )
EKOpiec 2018  nabór wniosków o dotację na wymianę pieca
czwartek, 24 maj 2018
    Wójt Gminy Bądkowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bądkowo.
Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami lokali mieszkalnych.
     Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości maksymalnie 4 000 zł na jedno źródło ciepła pochodzić będzie ze środków gminy Bądkowo (2 000 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (2 000 zł) w ramach Programu EKOPIEC 2018.
    W ramach zadania dofinansowana będzie wymiana 10 pieców. W przypadku przekroczenia ilości złożonych wniosków, beneficjenci programu wyłonieni zostaną  w drodze losowania.
    Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi na:
1) kotły na paliwa stałe,
2) kotły gazowe,
3) kotły olejowe,
4) kotły elektryczne,
    Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie w okresie do 15 czerwca 2018r.   Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bądkowo oraz w Urzędzie Gminy w Bądkowie w pok. nr 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  54 272 41 00.
Wniosek
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 24 maj 2018 )
Kolejny odcinek drogi zmodernizowany
czwartek, 24 maj 2018
    W dniu 10 maja został odebrany i przekazany do eksploatacji kolejny odcinek drogi. Wybudowany został kilometrowy odcinek drogi asfaltowej nr 160738C w miejscowości Łówkowice-Przywieczerzyn. Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe z Mogilna. Wartość inwestycji wynosiła 421 602,38 zł. 
     Należy zaznaczyć, że Gmina Bądkowo wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania modernizacji drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łówkowicach. Nawierzchnia bitumiczna zrealizowana została dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej łącznej grubości 6cm na podbudowie z kruszywa wapniowego składającego się z dwóch warstw. Obecne trwają pracę nad złożeniem kompletnego wniosku wraz z załącznikami w celu uzyskania zwrotu części poniesionych przez Gminę kosztów.  MSz.
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 24 maj 2018 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
15 Sierpnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Maria, Napoleon,
Stefan, Stella,
Trzebimir
Do końca roku zostało 139 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1112
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4120806
Gościmy
Aktualnie jest 115 gości online