Start
27 FINAŁ WOŚP ZA NAMI!
piątek, 18 styczeń 2019
ZAGRALIŚMY REKORDOWO Z WYNIKIEM 13.688,13zł. TO O 2.289ZŁ WIĘCEJ OD UBIEGŁOROCZNEJ KWOTY.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, WOLONTARIUSZOM, OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W FINAŁ WOŚP ORAZ MIESZKAŃCOM GMINY ZA SZCZODROŚĆ.
DO ZOBACZENIA NA 28 FINALE!!!

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo
piątek, 18 styczeń 2019
O B W I E S Z C Z E N I E  
WÓJTA GMINY BĄDKOWO
z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Bądkowo

         Na podstawie uchwały NR V/22/2019 Rady Gminy Bądkowo z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, Wójt Gminy Bądkowo podaje do publicznej wiadomości terminy zebrań wiejskich.

Sołectwo

Data

Godzina/

II termin

Miejsce zebrania

Jaranowo Duże

6.02.2019r.

17:00

17:30

Świetlica wiejska w Jaranowie Dużym

Toporzyszczewo

6.02.2019r.

10:00

10:30

Budynek byłej szkoły podstawowej w Toporzyszczewie Starym

Toporzyszczewo Stare

6.02.2019r.

12:30

13:00

Budynek byłej szkoły podstawowej w Toporzyszczewie Starym

Antoniewo

7.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Kryńsk

7.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Wójtówka

8.02.2019r.

13:00

13:30

Remiza OSP

w Łówkowicach

Łówkowice

8.02.2019r.

15:30

16:00

Remiza OSP

w Łówkowicach

Biele

11.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Kwiatkowo

11.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Bądkowo

04.02.2019r.

16:00

16:30

GOK w Bądkowie

Wysocin

15.02.2019r.

10:00

10:30

Remiza OSP w Wysocinie

Zieleniec

22.02.2019r.

16:00

16:30

U Sołtysa w domu

Jaranowo

4.02.2019r.

10:30

11:00

Świetlica w Jaranowie

Żabieniec

18.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

w Żabieńcu

Kujawka

27.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

 w Kujawce

Słupy Małe

20.02.2019r.

10:00

10:30

U Sołtysa w domu

Słupy Duże

20.02.2019r.

12:30

13:00

Remiza OSP

w Słupach Dużych

Bądkówek

26.02.2019r.

12:30

13:00

U Sołtysa w domu

Sinki

21.02.2019r.

10:00

10:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Tomaszewo

22.02.2019r.

10:00

10:30

Świetlica w Kalinowcu

Kalinowiec

22.02.2019r.

12:30

13:00

Świetlica w Kalinowcu

Kaniewo

07.02.2019r.

16:00

16:30

Świetlica wiejska

 w Kolonii Łowiczek

Kolonia Łowiczek

21.02.2019r.

13:00

13:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Łowiczek

26.02.2019r.

16:00

16:30

Świetlica wiejska

w Kolonii Łowiczek

Wójt Gminy Bądkowo
Ryszard Stępkowski
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 21 styczeń 2019 )
INFORMACJA
piątek, 18 styczeń 2019
INFORMACJA
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) Wójt Gminy Bądkowo informuje, że Rada Gminy Bądkowo w dniu 10 stycznia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr IV/14/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 474).
    W związku z powyższym zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo informuję, że od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższa uchwała wejdzie w życie tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wysokości opłat są następujące:
•    odpady zbierane selektywnie:
    o    gospodarstwa jednoosobowe – 15,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa dwuosobowe – 30,00/miesiąc;
    o    gospodarstwa trzyosobowe – 45,00/miesiąc;
    o    gospodarstwa czteroosobowe – 60,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa pięcioosobowe – 75,00 zł/miesiąc;
    o    gospodarstwa sześcioosobowe i większe – 90,00 zł/miesiąc.
•    odpady zbierane w sposób zmieszany w wysokości dwukrotności opłaty za odpady selektywne.
    Termin dokonania opłaty, tj. do 15 każdego miesiąca nie ulega zmianie.
Zmiana wysokości opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany opłaty.
     W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bądkowo, ul. Włocławska 82, tel. 542724100, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wójt Gminy Bądkowo
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
piątek, 11 styczeń 2019
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
piątek, 11 styczeń 2019
    Gmina Bądkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zakupiła urządzenie komunalne do posypywania dróg gminnych solą drogową lub mieszanką soli z piaskiem. Ostatnie lata są dość łagodne jeśli chodzi o intensywne opady śniegu. Drogi są przejezdne bez konieczności podejmowania żmudnych akcji ich udrażniania. Problemem stały się częste oblodzenia spowodowane min opadami marznącego deszczu. W trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców będą posypywane najbardziej newralgiczne odcinki dróg gminnych. W pierwszej kolejności usuwane będzie oblodzenie na skrzyżowaniach, szczególnie na tych gdzie drogi gminne łączą się z drogami wyższego rzędu min. drogami wojewódzkimi 252 oraz 301. Ma to na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym wtargnięciem pojazdu z podporządkowanej drogi gminnej na drogę wojewódzką. Mogło by to skutkować groźną kolizją, której konsekwencje dla kierujących pojazdami mogły by być bardzo poważne.
    Biorąc pod uwagę, iż sieć dróg gminnych liczy ponad 150 km nie jest możliwe posypywanie całych odcinków. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż do tej pory nigdy wcześniej drogi gminne nie były posypywane, jest to więc krok w przód ze strony naszego samorządu.
    Apelujemy również w tym miejscu o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. JM
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 11 styczeń 2019 )
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
18 Lutego 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Fryda,
Konstancja,
Krystiana, Maksym,
Sawa, Sylwan,
Sylwana, Symeon,
Więcesława, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 317 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1195
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4752248
Gościmy
Aktualnie jest 101 gości online