Start arrow Artykuły arrow Urząd Gminy arrow Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - konsultacje
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - konsultacje PDF Drukuj
czwartek, 19 kwiecień 2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo oraz  zasad usytuowania na terenie gminy Bądkowo miejsc sprzedaży tych napojów  oraz  uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo

    Urząd Gminy Bądkowo na podstawie art. 12 ust. 2-5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487, z 2017r., poz. 2245, poz. 2439, z 2018r. poz. 310) przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo oraz  zasad usytuowania na terenie gminy Bądkowo miejsc sprzedaży tych napojów  oraz  uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo, informuje o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo.
     Zgłoszone opinie, wnioski i interpelacje mieszkańców będą konsultowane z mieszkańcami danego sołectwa w kwestii konstruowania projektów wyżej wymienionych  uchwał.
     Opinie, uwagi i wnioski prosimy składać listownie, osobiście w sekretariacie urzędu gminy (piętro urzędu gminy- pokój Nr 8 ) lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
    Opinie i wnioski w tej sprawie można składać do 15 maja 2018 roku.
    9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy  Bądkowo musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bądkowo z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
    Uchwała Rady Gminy Bądkowo podjęta w 2000 roku określała liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych i nie uwzględniała piwa i alkoholu do 4,5%. W 2000 roku uchwała ustaliła limit 25 punktów sprzedaży (5 punktów sprzedaży w gastronomii i 20 punktów w sprzedaży detalicznej).
Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy będzie mogła wprowadzić ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych między godz. 22.00 a 6.00 jak również będzie mogła dokonać podziału zezwoleń na poszczególne sołectwa.
Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz  zasad usytuowania na terenie gminy Bądkowo miejsc sprzedaży tych napojów  oraz  uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo.
Aktualnie analizowane rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.
Zakłada się wprowadzenie odstępstwa od  zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bądkowo, tj. 2 dni w okresie letnim na stadionie sportowym w Bądkowie oraz 2 dni  w okresie letnim na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie.
Zwracamy się o ustosunkowanie do powyższych zakładanych rozwiązań.

W Gminie Bądkowo aktualnie wydanych jest 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 44 zezwolenia dla sprzedaży detalicznej oraz 1 zezwolenie dla sprzedaży gastronomicznej. Do limitu zezwoleń należy jeszcze doliczyć wydawane zezwolenia jednorazowe. W 2017 roku wydano ich 10. W sumie daje to liczbę 55 zezwoleń.
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w 2017 roku wyniosły 58 530,00 zł, zaś w 2016 roku była to kwota porównywalna – 58 987,00zł.
Środki te w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Uchwała Nr XXIV/146/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28.12.2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).  JK


Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 19 kwiecień 2018 )
< Poprzedni   Następny >
Imieniny
18 Lutego 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Fryda,
Konstancja,
Krystiana, Maksym,
Sawa, Sylwan,
Sylwana, Symeon,
Więcesława, Zuzanna,
Zula
Do końca roku zostało 317 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1195
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4752313
Gościmy
Aktualnie jest 158 gości online