Start arrow Artykuły
Artykuły
UWAGA NA CZAD! PDF Drukuj
poniedziałek, 11 grudzień 2017
    Każdego roku w całym kraju mają miejsce zdarzenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, a w ostatnim czasie dotknęło to również rodzinę w naszej gminy. Bardzo często czad nie ma związku z pożarem, wynika z niewłaściwej eksploatacji budynku, urządzeń i instalacji grzewczych. W związku z powyższym przypominamy zasady bezpieczeństwa.
    Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, występuje przy niedostatku tlenu. Może to być spowodowane brakiem wentylacji i przepływu powietrza za sprawą szczelnych, nowoczesnych okien oraz ingerencją mieszkańców, którzy często zaklejają otwory wentylacyjne w swoich pomieszczeniach.
   Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
•    ich nieszczelności,
•    braku konserwacji, w tym czyszczenia,
•    wad konstrukcyjnych,
•    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Może to prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się do pomieszczenia.
    Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
•    jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
•    w temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz,
•    ma silne własności toksyczne,
•    gromadzi się głównie w wyższych partiach pomieszczenia ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza, blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
    Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
•    przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
•    użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
•    stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
•    nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
•    w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację. Brak cyrkulacji powietrza, jaki powodują, sprawia, że w domu panuje niekorzystny dla człowieka mikroklimat: nieodpowiednia wilgotność i temperatura powietrza. Posiadacze szczelnych okien dla własnego zdrowia muszą zastosować jeden ze sposobów celowego rozszczelniania okien.
•    systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
•    często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
•    nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
    Czujniki czadu
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujników tlenku węgla. Koszt zakupu i zamontowania czujnika tlenku węgla  jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie i życie naszych bliskich). Przy zakupie powinno się zwrócić uwagę, czy detektor posiada normę europejską EN50291 (obowiązującą również w Polsce).JW
Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 11 grudzień 2017 )
Jubileusz Pożycia Małżeńskiego PDF Drukuj
piątek, 08 grudzień 2017
"Miłość jest nie tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie"

Ks. Jan Twardowski    W dniu 05 grudnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bądkowie odbył się Jubileusz 50 i 60 Pożycia Małżeńskiego 6 par z Gminy Bądkowo.
    „Złote Gody” i „Diamentowe Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe są też Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza pary. Symbolicznie wyrażają one uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność, zgodność pożycia i poświęcenie. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.
   Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości, podziękowaniem Jubilatom za zgodne i długie pożycie małżeńskie. W dalszej części Jubilaci złożyli sobie wzajemne podziękowania za wspólnie spędzone lata.
Następnie Wójt Gminy – Pan Ryszard Stępkowski, w towarzystwie: Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Dariusza Skierkowskiego, Kierownika USC – Pani Elżbiety Ruskowskiej i Z-cy Kierownika USC – Pani Marleny Skowrońskiej dokonał aktu dekoracji par małżeńskich i odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
    Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana i gromkim „Sto lat”. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, w tym weselny tort. Dodatkowo klimat tej uroczystości umilił swym śpiewem zespół Czerwone Róże, który wprowadził zebranych w atmosferę refleksji i wspomnień.
Jubilaci 60 – lecia:
•    Państwo  Zofia i Jan Małkowscy z Kaniewa
Jubilaci 50 – lecia:
•    Państwo  Marianna i Leon Borkowscy z Łówkowic
•    Państwo  Albina i Jan Kulpa ze Słupów Dużych
•    Państwo  Mirosława i Jerzy Kuropatwińscy z Bądkówka
•    Państwo  Małgorzata i Ryszard Nowiccy z Bądkowa
•    Państwo  Irena i Jan Prusak z Kujawki
    Jubileusz Pożycia Małżeńskiego to uroczystość, za sprawą której patrzyliśmy na dostojnych Jubilatów z podziwem i szacunkiem, którzy mimo różnych przeciwności losu dotrzymali danego sobie przyrzeczenia. Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.
M.S. 
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 08 grudzień 2017 )
Bez prądu PDF Drukuj
piątek, 01 grudzień 2017
W dniu  6.12.2017 w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WÓJTÓWKA 1.
Aby sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące bieżących przerw w dostawie energii elektrycznej - kliknij w link http://www.energa-operator.pl

Tadeusz Domański
Technik ds. Zarzązdania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie
tel +48 56 470 63 89,
Ostatnia aktualizacja ( piątek, 01 grudzień 2017 )
Pies do adopcji PDF Drukuj
piątek, 01 grudzień 2017
    Urząd Gminy w Bądkowie poszukuje kochającego właściciela dla ślicznej, młodej suczki, na razie bezimiennej, ale wszystko w Państwa rękach :).  Suczka jest młodym, bardzo radosnym oraz towarzyskim pieskiem, bardzo szybko przywiązuje się do człowieka. Ceni sobie bliskość człowieka, jest łagodna i pogodna. Przy czułym i cierpliwym właścicielu z pewnością odkryje uroki posiadania domu. Ten piękny pies prawdopodobnie jest rasy labrador. Mimo, że czeka w jej oczach tli się iskierka nadziei. Nie pozwól aby zgasła… 
Urząd Gminy zapewni pieskowi sterylizację, odrobaczenie, wszelkie obowiązkowe szczepienia oraz worek karmy na dobry początek.
Suczkę można obejrzeć w Urzędzie Gminy w Bądkowie!
Osoby chętne prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bądkowo 54 27 24 100 wew. 47.
Pamiętaj, pies to nie zabawka! Czekamy tylko na odpowiedzialne i zdecydowane osoby.

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 05 grudzień 2017 )
Czytaj całość...
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Bądkowie PDF Drukuj
środa, 29 listopad 2017
    W dniu 16 listopada 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie  budowy i przebudowy targowisk ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
    W gronie 15 wniosków, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania znalazło się targowisko w Bądkowie. Jest to dobra wiadomość zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów ponieważ  zostaną stworzone odpowiednie warunki na dotychczasowym „placu towarowym” w których mieszkańcy będą mogli nabyć świeże produkty bezpośrednio u naszych lokalnych wytwórców. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, wiaty handlowej miejsc parkingowych, nowego odwodnienia i oświetlenia placu, wybudowane zostaną także sanitariaty, które będą również dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zastąpią prowizoryczną kabinę typu „Toi Toi”, która jest raczej dobrym rozwiązaniem na placach budowy czy przy obsłudze imprez masowych, jednak z pewnością nie powinna pełnić funkcji toalety publicznej.
    Podpisanie przedmiotowej umowy jest zwieńczeniem wielomiesięcznych, żmudnych prac projektowych, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń oraz opracowywania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2018.
    Modernizacja, a właściwie budowa nowego targowiska w Bądkowie jest przykładem innowacji inwestycyjnych w naszej Gminie. Pomimo wciąż dużych potrzeb w zakresie inwestycji drogowych, nasz samorząd stara się wychodzić poza pewne szablony. Ostatnią dużą inwestycją tego typu była budowa boiska wielofunkcyjnego. Należy podkreślić, że realizacja tego typu zamierzeń odbywa się zawsze przy udziale środków zewnętrznych, tak aby możliwie jak najmniej obciążały one budżet gminy.   JM

Ostatnia aktualizacja ( środa, 29 listopad 2017 )
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 151 - 159 z 626
Imieniny
19 Grudnia 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Abraham, Beniamin,
Dariusz, Gabriela,
Mścigniew,
Nemezjusz,
Tymoteusz, Urban
Do końca roku zostało 13 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1174
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4535916
Gościmy
Aktualnie jest 100 gości online